jednokołpakowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Izolatory: a) ogniwo jednokolpakowc; b) liniowy stojący szerokokloszowy; c) liniowy wiszący długopienny; d) łańcuch izolatorów z ogniwami jednokołpakowymi; e) przepustowy wnętrzowy (1 materiał izolacyjny, 2 sworzeń z nakrętkami, 3 okucie, 4 kołnierz) C«H10 i. pierścieniową, wynikającą z różnicy w układzie wiązań pierścienia atomów stanowiącego podstawowy szkielet cząsteczek, np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.