jednokubłowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) maszyny wyciągowej, jak i pomostu wysypowego na powierzchni ziemi. Może on być stosowany w przypadkach, gdy istnieje: — wystarczająca wolna przestrzeń w przekroju tarczy szybu dla pomieszczenia kubłów; — możliwość oddzielenia przegrodą urządzenia wyciągowego eksploatacyjnego od urządzenia kubłowego; długość tego odcinka może wynosić nie więcej jak 300 m; — możliwość przystosowania jednej z eksploatacyjnych maszyn wyciągowych dla celów pogłębienia szybu; w Polsce obok maszyn wyciągowych bębnowych przystosowuje się również maszyny wyciągowe z kołem pędnym Koepe, jako wyciąg jednokubłowy; — możliwość zabudowania na powierzchni specjalnego wyciągu do głębienia w przypadku, gdy szyb np. wentylacyjny nie miał go...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kostrz, Jan 1972. Górnictwo. T. VI. Wykonywanie wyrobisk. Cz. 3. Pogłębianie szybów i roboty szybowe, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.