jednokulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W związku z tym sprawą oczywistą jest przyjęcie przez grupę dominującą ideologii państwa jednokulturowego, co ma istotne konsekwencje natury praktycznej zarówno dla obywateli pochodzenia „anglo", jak i pochodzenia etnicznego. Z jednej strony dla członków grupy dominującej konstruujących systemy osobiste jest zachętą do ignorowania etnicznych zasobów kulturowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Smolicz, Jerzy Jarosław 1990. Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, przeł. E. Grabczak-Ryszka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.