jednomaszynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wytwarzających prądy elektr. o żądanych parametrach, nn. żądanej częstotliwości (przetwornica częstotliwości), liczbie faz, kształcie przebiegu elektr. (przetwarzają np. prąd zmienny na prąd stały). P.e. jednomaszynowe w porównaniu z p.e. dwu- lub wielomaszynowymi mają mniejszy ciężar oraz większą sprawność (wyzyskanie jednego twornika dla prądu zarówno stałego, jak i zmiennego); wadą ich jest natomiast m.in. trudność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.