jednoobrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fotomechaniczną lub analityczną. Przetwarzanie zdjęć polega na usunięciu zniekształceń perspektywicznych obrazu fotograficznego, spowodowanych nachyleniem kamery w momencie ekspozycji i na doprowadzeniu ich do określonej skali na podstawie 4 fotopunktów. Jednoobrazowe zdjęcia lotnicze wykorzystuje się głównie do wykonywania fotomap i unaczcśniania map topograficznych, zdjęcia naziemne natomiast do opracowania elewacji budynków lub wyznaczania ich odkształceń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.