jednopasmowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wzniesienia dzielą się na następujące: najniższe, które zarazem jest podstawą sceny, podzielone na pięć zasadniczych pasm, złożonych z kilkudziesięciu ruchomych części podłogi dla dowolnego formowania jej układu; następne wzniesienie wyższe, jednopasmowe, będące stałą częścią architektury tej sceny, posiadające również ruchomą podłogę; wreszcie trzecie wzniesienie tej samej formy co drugie, z tą jednak różnicą, że podzielone jest na trzy części, wsuwające się w ścianę, stanowiącą tło, z którą tworzy jednolitą prawie pionową p Z chwilą wsunięcia trzeciego wzniesienia w ścianę tła, drugie wzniesienie pogłębia się o jedno pasmo w głąb, czyli o tyle, ile miejsca zabierało poprzednie wzniesienie 5 — Mój teatr Scena ta posiada kilkanaście stałych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gall, Iwo 1963. Mój teatr, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.