jednoródka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mszyc. Łączy się z regularną, okresową zmianą żywiciela (-» różnodomność, dwudomność); na żywicielu pierwotnym (drzewo lub krzew) rozwija się pokolenie dwupłciowe (-* sexuales); po kopulacji samice składają jaja, z których po przezimowaniu wylęgają się -» założycielki rozmnażające się partenogenetycznie i dające pokolenie -* dzieworódek pierwodomnych, zwykle uskrzydlonych, przenoszących się na żywiciela wtórnego (zwykle roślina zielna); na tym żywicielu rozwija się dzieworodnie szereg pokoleń -» dzieworódek wtórnodomnych (przesiedleńców) dających w jesieni pokolenie migrantów (-► dwuródki lub -* jednoródki i samce), przenoszące się na żywiciela pierwotnego i po kopulacji zamykające cykl złożeniem jaj. W cyklu występują różne morfy wymienione alfabetycznie w haśle -» morfy mszyc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Razowski, Józef 1987. Słownik entomologiczny, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.