jednoradłowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) domowe. Również nie może ulegać wątpliwości, że radio lub pług oznaczały obszar ziemi, zależnie od okoliczności większy lub mniejszy, lecz uprawiony za pomocą jednego narzędzia tej nazwy. Mniej natomiast wyraźnie przedstawia się kwestia stosunku radła do dymu; źródło ruskie nie zawiera w tym względzie wskazówek, wobec jednak istnienia wielkich rodzin, nie mówiąc już o zróżnicowaniu majątkowym, wypada dopuścić, że obok jednoradłowych występowały gospodarstwa wieloradłowe, jak to potwierdza, dla późniejszych co prawda stosunków, źródło polskie z początku XII wieku 228. Wprowadzenie radła jako podstawy opodatkowania świadczy o pewnym udoskonaleniu systemu fiskalnego, który już uzależniał wymiar ciężarów od rozmiarów każdego gospodarstwa; przy tym rejestracja radeł wymagała bardziej precyzyjnego działania machiny urzędniczej niż obliczenie dymów. Spostrzeżenie niniejsze pozostaje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.