jednoskośność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak wykazuje praktyka petrograficzna, w wielu optycznie jednoskośnych skaleniach stwierdza się w badaniach strukturalnych budowę niejednorodną i trójskośność odbiegającą czasem nawet w sposób dość wyraźny od zerowej. Optyczna jednoskośność jest tu wynikiem zorientowanych zrostów trójskośnych domen odpowiednio małej wielkości. Ponieważ w wielu przypadkach niemożliwe jest przeprowadzenie badań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.