jednostajno-masowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dencyj „grawitacyjnych”. System językowy oddziaływa jednocześnie na masy jednostek mówiących, dzięki czemu też reakcje psychiczne na działanie tego systemu mają charakter nie przygodnie-indywidualny, lecz jednostajno-masowy, co jest warunkiem ich siły i możliwości wcielania do systemu językowego nowych pierwiastków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.