jednostka—społeczeństwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozważania nad historycznym kształtowaniem się relacji jednostka—społeczeństwo autor książki rozpoczyna od pytania: „co jest historycznie pierwotne: indywiduum czy społeczeństwo?” (s. 15). Wszak jednostka jest produktem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.