jednostka-typ

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pozycyjne). To rozróżnienie fonu i głoski Weinsberg podawał zawsze na wykładach, ale nie powtórzył go w podręczniku, przyjmując tam tylko opozycję fon : fonem, czego należy żałować, bo pierwotna triada pozwalała odróżnić w samej fonetyce jednostkę-konkret i jednostkę-typ, stanowiącą przedmiot badań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sambor, Jadwiga, Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, Huszcza, Romuald (red.) 1993. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom po-święcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.