jednostkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go, jedynie dlatego, że jest substancją konkretną, wziętą jako całość. W tym znaczeniu materia posiada zdolność jednostkowania tylko z racji swego włączenia się w byt całej substancji, skoro zaś byt substancji uzależniony jest od tej iormy, jednostkowość musi być tyleż własnością formy, co i materii. Przysługuje ona nawet formie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. 1965. Osobowość i własność. Ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.