jednostkowienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W zestawieniu 7 koncepcją Krąpca ujęcia tradycyjne tchną swoistym fizykalizmem, widocznym zwłaszcza tam, gdzie materię wiązano z rozciągłością. liównocześnie jednak tym bardziej niepokoi zjawienie się w końcu artykułu (s. 147) pojęcia „materii zilościowanej” jako zasady jednostkowienia. Czy istotnie odwołanie się do tego momentu jest nieodzowne, czy nie wystarczy wskazanie na materię jako ilościowy korelat aktu-formy, by, odwołując się do zasady limitacji, uzasadnić jednostkowość bytu? Moment „zilościowania” wydaje się tu niepotrze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.