jednostkowo-gatunkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) miotowana w osobie ludzkiej. To wyklucza rozumienie miłości małżeńskiej w duchu redukcji erotycznej czy seksualnej lub umieszczanie jej wyłącznie na płaszczyźnie jednostkowo-gatunkowej. Z powyższej zasady wynika, że dobro realizowane w ramach działania, aktualizującego cnotę miłości małżeńskiej, jest dobrem par excellence moralnym, kształtującym osobę w kierunku jej antropologicznej pełni i pozostaje w wewnętrznej relacji do prawdy człowieczeństwa, widzianej z całym jej wymiarem transcendencji. Jest to więc dobro absolutnie po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ozorowski, Edward (red.) 1999. Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa ; Łomianki : Wyd. ATK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.