jednozmianowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) współczynnik zmianowości: norma obciążenia określa mianowicie wielkość obrotu na jedno miejsce robocze przy pracy jednozmianowej (8 godzin dziennie) i 6-dniowym tygodniu pracy. Jeżeli w sklepie praca odbywa się w ciągu półtorej czy dwóch zmian, to jedno miejsce robocze będzie mogło osiągnąć obrót o 50 względnie o 100% większy, czyli otrzymaną w wyniku opisanego postępowania liczbę miejsc roboczych można w celu osiągnięcia tego samego obrotu zmniejszyć o 25% (praca półtorazmianowa) względnie o 50% (praca dwuzmianowa). Pragnąc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dorożyński, Józef 1959. Ekonomika handlu. Cz. 1, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.