jelniak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) RZECZOWNIK! ZBIOROWE W SŁOWNIKACH 94 HASŁO ABJCKPTLOWMDS ABJKPTLOWMDS 567892 inżynieria 0000000011011 000000001000 000001 inżynierstwo 0000000011011 000000011000 000000 isk 0000000011010 000000010010 000000 ispina OOOmOOOlOlOOO 000000000000 001000 iwina 0100000111010 000000000000 000001 jabłczywo 0000000001000 000000001000 000000 jabłonina OOOmOOOl 11000 000000111000 001000 jagliwie 0000000011000 000000010000 000000 jałowizna OlOmOOOlllOll 000000011000 000010 janczarstwo 0100000111000 000000001000 010000 jasienina OOOmOOOl 11010 000000000000 000010 jaworowina 0100000000000 010000000000 010000 jaworzyna 1100000011010 000000000000 100000 jedlina 11 lmlOl 111111 100000011000 111110 jednowierstwo 0000000111000 000000111000 000000 jelniak 0000000001000 000000001000 000000 jewnik 0000000011000 000000011000 000000 jęctwo, jeństwo lllmlOllllOlO 010000100000 111000 junactwo 0000000111011 000000011011 000000 junkierstwo 0000000001010 000000000000 000011 junkierszczyzna 0000000000010 000000000000 000001 kacapstwo 0000000001000 000000001000 000000 kacerstwo llOmOOllllOlO 010000111000 011100 kacia 1000000010100 000000001000 000000 kamienie lllmlllll 1011 110101111000 111000 kapelancia 0000000001000 000000001000 000000 kapłaństwo 11 lmlOl 111111 010000001000 111010 kapociarstwo 0000000001000 000000001000 000000 kapucyństwo 0000000001000 000000001000 000010 karczowizna OOOmOOOOOOOOO 000000000000 001000 katechumeństwo 0000000011010 000000011000 000000 katolictwo OlOmOOOlllOlO 000000011000 001000 kawa 0000101111111 000000010011 000000 kawaleria OOOmOl 1111111 000000000000 001000 kawaleria (żart.) OOOmOOOl 01010 000000001000 000111...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Habrajska, Grażyna 1995. Collectiva w języku polskim, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.