juściż

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) > torfie też Grażyna dziwy mu rozpowiada, że dochód uży teraz przynosi. Łąki, juściż że zdrenowane, paszę drowąby dawały. Wieleż na to wszystko jednak trzeba apitału i jak zamierzasz panie inżynierze z błotami kalającemi las cały sobie poczynać?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wielowieyska, Emilia 1913. Ku jutrzni. Powieść współczesna, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
partykuła

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.