jużciż

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dodatek: „Będziesz pomniała Polsko, coś za Pana miała,” jest frazesem bez znaczenia. Jużciż, skoro był królem polskim, to trudno o nim zupełnie zapomnieć i historya musi zapamiętać, że był i jaki był. Zabawny jest wiersz, w którym poeta pociesza owdowiałą królowę, porównywa ją z Andromachą, z żoną Brutusa, i każe jej nie folgować zbytecznie żalowi i poddać się z rezygnacyą woli Boskiej, — kiedy ona nietylko nie myślała odbierać sobie życia, jak Porcya, ale z trudnością może zdobyła się na udawanie tyle żalu, ile koniecznie wymagała przyzwoitość. Eleonora...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
partykuła

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.