judejsko-biblijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czytając „Brzegiem cienia“ zostaj-emy oczarowani głęboką finezją umysłu zespalającego w sobie judejsko-biblijny tragizm, rozległą kulturę chrześcijańską romańskiego świata, słowiańską jaźń pełną sprzeczności pomiędzy rozumieniem a czynem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta kultura chrześcijańska wsącza się wąskim szlakiem w obszar cienia. I gdy w milczeniu zamyka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.