jugosłowianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skiego, nie przyniosła zamierzonych rezultatów. W ciągu trzyletniego okresu otwartej dyktatury nie udało się królowi zrealizować ani jednego z wytyczonych celów, sprzeczności społeczno-polityczne okazały się silniejsze, niż przypuszczano. Jawnie prowadzona serbizacja pod hasłem integralnego jugosłowianizmu pogłębiła jeszcze bardziej konflikty narodowe i wzmocniła opór narodów nieserbskich przeciw dyktaturze. Terror spotkał się ze zdecydowanym oporem. Wielki kryzys gospodarczy, który objął ziemie jugosłowiańskie w 1930 r., pogorszył poważnie warunki...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Garlicka, Anna 1977. Polska-Jugosławia 1934-1939. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.