julianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednym jest ks. Władysław Korniłowicz, syn typowo radykalnej warszawskiej rodziny, a drugim Stanisław Brzozowski, którego właśnie jego wichrowata umysłowa niezależność doprowadziła pod koniec jego krótkiego życia do pełnego katolicyzmu. Od tego czasu ten proces wzajemnego zbliżenia posunął się znacznie dalej naprzód. Najpierw w okresie Drugiej Rzeczypospolitej; choć miejsce julianizmu z czasów zaborów zajęły wówczas nowe aspiracje konstantyńskie Kościoła, to jednak pomosty rozrosły się już wtedy do instytucjonalnych rozmiarów („Odrodzenie”, Laski). A potem w Polsce Ludowej w obliczu nowego totali...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.