junkiersko-monarchistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istniał jeszcze jeden obóz, który tak samo jasno widział możliwości płynące z powstania dla sił rewolucyjnych Niemiec, i groźbę, która wynikała z tychże możliwości dla Prus. Był to obóz junkiersko-monarchistycznej reakcji pruskiej, obóz Bismarcka i „Kreuz-Zeitung“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bobińska, Celina 1955. Marks i Engels a sprawy polskie do osiemdziesiątych lat XIX wieku, wyd. 2 uzup., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo