jurystka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzeczywistość przedstawiona w Kustoszu obfituje w wydarzenia zwyczajne i niezwykłe. Wypełnia powieść radosne ciepło życia, mądra miłość do ludzi, wewnętrzny ład, a właściwie pragnienie, by światu nadać sens z ponadindywidualnego doświadczenia. Ale jednocześnie świat, w którym żyją bohaterowie Kustosza, na co dzień odsłania coraz groźniejsze oblicze. Przeraźliwie jasno odbijają się symptomy czasu w zimnych oczach przystojnej Jurystki — asystentki głównego śledczego mającego rozwiązać zagadkę węża, w sposobie bycia dyrektorki regionalnej biblioteki, Ajupowej, modelowej postaci, jakby przeniesionej z lat dwudziestych kobietykomisarza w „skórzanej kurtce”, w bezmyślnie pewnej siebie niedouczonej Masowiczce — żywym emblemacie czasu, wreszcie w przerażającym obrazie pomylonej dziewczynki podającej się za siostrzenicę Wodza. Sympto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fast, Piotr, Rożek, Lucyna (red.) 1994. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.