kąśliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1598 sam ustąpił ze stanowiska ministra, na którym 28 lat zborowi lubelskiemu, a z nim całemu kościołowi małopolskiemu Braci przodował. Z następcami, Andrz. Lubienieckim i Wal. Szmalcem, wiódł spory jako z uczniami Socyna; żalili się, że czynił to »kąśliwie«, wyrzucali mu »obyczaj kalwiński« i brak miłości w dysputach. Jeszcze w r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.