kąteczek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stosy wańtuchów, masy robotników, którym się robić nie chce, stół biegłych, kilkunastu ogorzałych szlachciców tudzież wygolonych i uperfumowanych kupców i ajentów — oto wszystko. Było też po co przychodzić! Uważam, że silna woń niby świeżej słoniny nie odstrasza bynajmniej Jakubowego potomstwa; Bogiem a prawdą, są to ludzie postępowi. Co chwila któryś z nich ciągnie jakiegoś wełniarza w kąteczek, tam parę minut obaj jęczą, przysięgają, zbliżają się, a następnie odskakują od siebie jak dwie bile i wracają z fizjognomiami bardzo zafrasowanymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1956. Kroniki. T. 1. Cz. 1, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.