kałużnicowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z przymiotników najwięcej jest formacji z przyrostkami -aty i -asty: dołeczkowaty, dołkowaty, dołowały, kalafiorowaty, kałużnicowaty, kanalikowaty, kantowaty, karasiowaty, kąkolowaty, kątowaty, kędziorkowaty, kieszonkowaty, kijankowaty, kilowaty, klejkowaty, kłeszczowaty, kończaty, kosmykowaty, kostkowały, kostrubaty, kozakowaty, kozłowały, krasiaty, krąikowaty, kropkowaty, kruczkowaty, krupkowaty, kruszczowaty, krzewinowaty, krzewowaty, księżycowaty, kulkowaty, kulowaty, kurowaty, kwarcowaty, łabaty, łotrowaty, łyżkowaty; kadlubiasty, kaniasty, kiciasty, kiściasty, kliniasty, kończasty, kopczasty, kotwiasty, krawędzi as ty, kredziasty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PJ - Prace Językoznawcze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.