kabała

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tegorycznie o zarzutach, które poeta pod przypowieścią napomknął. A najprzód o kłótniach. Nikt nie zaprzeczy, iż stronnictwa były pierwszćm złćm w emigracyi. Tu się jednak nawija zaraz zapytanie: czy podobna ich było uniknąć? Przybywaliśmy do kraju, podzielonego na partye i kabały. Każda ciągnęła nas do siebie, każda drażniła przeciw swym przeciwnikom, każda obiecywała złote góry. Po ciężkim znoju i klęsce znaleźliśmy się skazani na długą nicczynność. W rozpamiętywaniu nad upadkiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.