kacyk-komisarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dego czasu użyć represji. Tak przynajmniej było w instytucjach biurowych, gdzie skupiała się sponiewierana i podejrzywana zawsze inteligencja, i tak było w każdym razie w miejscowościach odległych i małych jak Tajszet, gdzie kacyk-komisarz w swym urzędzie nie potrzebował się bać skarg i zażaleń, bo — po staremu — »Bóg wysoko a car daleko«...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.