kadencjonowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a przede wszystkim melodyki. Wszystkie te elementy stoją u klasyków na usługach harmoniki funkcyjnej, silnie już zróżnicowanej: rytmika staje się symetryczna, ponieważ właściwa dla stylu klasycznego i dla homofonii zasada kadencjonowania, dająca się odnaleźć u podstaw wszystkich mniejszych i większych form homofonicznych, wyznacza jej stałe punkty akcentowanych i nieakcentowanych, mocnych i słabych części taktu oraz mocnych i słabych taktów w ramach frazy i okresu; tym samym prawom podlega również i agogika; melodia reguluje system swych ruchów — czy to jako środka różnicowania przestrzeni dźwiękowej, czy to jako system napięć i odprężeń — systemem napięć i odprężeń harmonicznych. Przy tym ten system napięć i odprężeń dany u klasyków...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Łobaczewska, Stefania 1960. Style muzyczne. T. 1. Cz. 1, Warszawa : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.