kadencyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tym przykładzie wszystkie tercyny są zamknięte, co czyni je bardzo zwartymi. Gdyby jednak nawet zwrotki były otwarte ich zwartość nie zostałaby zachwiana, gdyż konstytutywny czynnik zwrotki stanowi tu układ rymów: aba, bcb, cdc... Zakończenie zwrotki, niezależnie od kadencyjnego lub niekadencyjnego charakteru trze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.