kadrowo-szkoleniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niektöre srodowiska pol., m.in. skupione woköl J. Pilsudskiego, wysun?ty ide? walki zbrojnej o niepodleglo$d w oparciu o jedno z mocarstw zaborczych, przeciw drugiemu zaborcy. W przewidywaniu wybuchu wojny tworzono, gl. w zaborze austr., paramilitarne organizacje kadrowo-szkoleniowe (—*■ polskie organizacje wojskowo-niepodlegloSciowe 1908-14). Od 1914, opierajac si? na wi?kszo$ci tych organizacji, powstawaly -> polskie formacje wojskowe w I wojnie swiatowej. W zaborze austr. utworzone byly —»• Legiony Polskie, 1917 zostaly zlikwidowane, a cz?$d ich zolnierzy znalazla si?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kazimierski, Józef et al. (red.) 1974. Dzieje Woli, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.