kafkizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rec.: Jaremko-Pytowska Zofia: Czytajcie Kafkę... Nowe Książki nr 16 s. 937— 969. — Katz Janina. Życie Liter, nr 39 s. 10. — Korwin-Szymanowski Franciszek: Ucieczka z ziemi obiecanej. Tyg. Kult. nr 23 s. 4. — Sadkowski Wacław: Zalążek „kafkizmu”. Tryb. Ludu nr 111 s. 5. — Wegner Jacek: Obcość wroga i obcość przyjacielska. Więź nr 11/12 s. 196—201. — Wieczerska Janina: Powieść dydaktyczna dla Pana Boga. Odra nr 7/8 s. 86—83...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.