kaktus-pejotl

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Symptomatyczny jest fakt, że we wszystkich synkretycznych religiach indiańskich, jak szakeryzm i pejotyzm, centralną część obrzędowości zajmuje leczenie, a ściślej mówiąc, uzdrawianie rytualne. Pejotyści wierzą, że zawarta w czczonym przez nich kaktusie-pejotlu moc nadprzyrodzona pomaga zwalczyć chorobę, nawet najcięższą, na którą lekarze biali nic poradzić nie mogą. Szakeryści sądzą, że uzdrawiającą moc ma rytualne drżenie uczestników obrzędu, zbiorowa ekstaza, do jakiej doprowadzają się podrygując w uniesieniu wokół chorego, umieszczonego na krześle przed ołtarzem na środku świątyni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zajączkowski, Andrzej (red.) 1973. Obrazy świata białych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.