kalderonowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i do dziś dnia popularne w całej Polsce. Tutaj płomienny Baliński między rokiem 1848 a 1864 napisał swoje wszystkie utwory poetyckie z Farysem-wieszczem na | czele; tutaj tłumaczył kalderonowskich Kochanków nieba. Tutaj młodziutki Ujejski, jako student Sorbony i Collège de France, pobudzony obcowaniem z Mickiewiczem, Słowackim i Chopinem, napisał wiele ze swych najwznioślejszych liryków, a jego Skargi Jeremiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.