kalendograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sylvius poza swymi konstrukcjami optycznymi, do których właściwie można zaliczyć jego pomysł peryskopu przeznaczonego dla celów wojskowych, przypuszczalnie bardzo poważnie zajmował się astronomią. Wynikiem tych zainteresowań jest dzieło o raczej kalendograficznym charakterze, lecz oparte na gruntownej astronomicznej podbudowie, zatytułowane: Lunae Circulares Periodi seu Cycli ąuorum beneficio Novi-Plenilunia cum civiliter tum Astronomicae facili exacte reperiuntur. Secun...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dobrzycki, Jerzy, Markowski, Mieczysław, Przypkowski, Tadeusz 1975. Historia astronomii w Polsce. T. 1, Wrocław etc. :ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.