kaloza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KALOZA [łac.], bot. polimer glikozy, substancja wyścielająca pory w —► sitowych elementach komórek roślinnych; pod koniec okresu wegetacyjnego k. tworzy —► zasklepki, które zasklepiając pory przerywają wymianę substancji w rurkach sitowych; rola k. w...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.