kanadyjskopolski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) empirycznych. W niniejszym artykule stosujemy terminy: dialekt, socjolekt w odniesieniu do zbiorowości polonijnych danego kraju osiedlenia, zdając sobie sprawę ze związanego z tym uproszczenia. Ten zabieg pozwala zatem wyróżnić socjolekt amerykańskopolski (w odniesieniu do kodu grup polonijnych zamieszkujących USA), kanadyjskopolski (Kanada), brazylijskopolski (Brazylia), francuskopolski (Francja) itp. Ważne dla dalszych rozważań jest również stwierdzenie, że wyróżniając dany socjolekt zakładamy istnienie dwóch podstawowych baz językowych, tzn. polszczyzny...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Miodunka, Władysław (red.) 1990. Język polski w świecie. Zbiór studiów, Warszawa ; Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.