kanciastość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ców, u Finów wobec Szwedów itp. Ze względu na położenie geograficzne Litwy i dość pierwotny stan jej kultury ruch ten przeszedł z opóźnieniem o jakieś ćwierć wieku, przyszedł z młodzieńczym rozmachem i surową kanciastością, właściwą elementom, rozpoczynającym zapasy na polu duchowem w pierwszem pokoleniu, prowadzone w warunkach, istotnie, arcytrudnych. * * * Należy sobie uświadomić, że lud litewski, ze swym językiem i obyczajem pozostał na ziemiach ojczyzny, jako żywa pamiątka zamierzchłej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.