kapłan-mediator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z jednej strony nieustannie kontempluje tajemnicę Trójcy Świętej, z drugiej strony potrafi wspólodczuwać i traktować sprawy Teofila, Kasi czy Leonii jak swoje własne. Paradoks sytuacji kapłana-mediatora doskonale opisuje wiersz siódmy Dziecko i dziesiąty Przerażenie. Powołanie kapłańskie oznacza, że trzeba wstawiać się za Bogiem wobec ludzi i za ludźmi wobec Boga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZLit - Zeszyty Literackie (Paryż ; War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.