kapitalistyczno-demokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) relatywną. Antropocentryzm, którego inspiratorami były na Zachodzie głównie sfery oświecone, rozbraja ich narody tylko wobec obcych ośrodków władzy. Natomiast wzmaga ich agresywność — a więc i swoistego rodzaju odwagę — wobec ich własnego kapitalistyczno-demokratycznego establishment’u. Skoro jednak uznałem anachronizm i skostnienie instytucji politycznych demokracji w konfrontacji z nową technologią i nową świadomością człowieka ostatniej ćwierci XX-go stulecia za fakt bezsporny, to czyż postawa agresji wobec przestarzałego reżymu nie jest usprawiedliwiona? Byłaby, gdyby nowa wyłaniająca się świadomość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo