kapitalizm-socjalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia przekształceń socjalistycznych w naszym kraju. Jak już wspominaliśmy, w istocie rzeczy sens wskazań etyki katolickiej sprowadza się do generalnej zasady tej etyki — zasady zalecającej posłuszeństwo wobec instytucji Kościoła katolickiego. Instytucja ta nie jest bynajmniej neutralna w stosunku do podstawowego konfliktu naszej epoki — konfliktu kapitalizm-socjalizm. W związku z tym np. stosunek do własności społecznej na gruncie etyki katolickiej nie jest wolny od założeń klasowych. W tym zakresie mianowicie istnieje zasadnicza różnica wartościowań między moralnością socjalistyczną a etyką katolicką. Jednym z generalnych za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banaszkiewicz, Jakub et al. 1978. Filozofia marksistowska. Podręcznik akademicki [...], wyd. piąte, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.