kapliczka-grobowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) warowne czy pustkowia bledu, wszędzie się natknie na symbole i znaki widome panującej niepodzielnie religii — islamu. Liczne, nieraz wspaniałe meczety, z minaretów których muezini śpiewnym głosem nawołują wiernych do modlitwy, medersy-uczelnie, w których nauczany jest Koran — krynica wszelkiej wiedzy i mądrości, marabuty (in. kubby) — kapliczki-grobowce świętych, w zagubionych na odludziu wioskach, nieraz na skrzyżowaniu szlaków karawan lub wręcz w szczerej pustyni, znak świętej — ręka Fatmy. Wszystko to przypomina, iż jesteśmy w kraju wyznającym wiarę proroka Mahometa...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Miazgowski, Bronisław 1958. Maroko ziemia czerwona, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.