karalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) li, nawet dla prób śpiewaczych. Przyczyną tego stanu były ustawiczne groźby, wystosowane do właścicieli sal ze strony organizacyj młodzieży niemieckiej. No 4 Toleroioanie szczucia i gróźb karalnych przez rząd i administrację...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.