karboid

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lit. 41 smoła wytlewna z węgła kamiennego — produkt otrzym. w procesach destrukcyjnej destylacji (500—600°C) węgla kamiennego (—> smoła z węgla kamiennego). Ciecz mazista, barwy brunatnoczamej o gęstości w 25°C od 0,95 do 1,14 g/cm3. Zawartość karboidów — do 7% wag.; najwyższa zawartość subst. zmydlających się (15—40%) oraz parafiny (3—15%) w porównaniu z wysokotemperaturowymi smołami z węgla kamiennego (-> smoła gazownicza, koksownicza, -> generatorowa). Nie zawiera antracenu; zawartość naftalenu nie przekracza 2%. Węglowodory stanowią 50—80% wag...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.