karbowato

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żone, wysokości do 30 cm. Korzenie są u niektórych gatunków rzepowate, to znaczy, że nadziemna część rośliny zwęża się stopniowo, przechodząc w stożkowatą część podziemną. Żebra u większości gatunków są bardzo charakterystyczne (fot. 65), wysokie z wąskim („ostrym”) kantem, mniej lub więcej karbowato powcinane. Areole jakby zagłębione we wcięciach żeber; najbardziej na wierzchołku rośliny, zwykle również mocno zagłębionym i często pozbawionym kolców. Niektóre gatunki mają żebra skośnie podzielone na. prawie odrębne części...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Seneta, Włodzimierz 1969. Kaktusy i inne sukulenty, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.