karietyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z uwagi na znaczenie ognisk zakażenia w patogenezie gorączki reumatycznej, przeanalizowano i to zagadnienie. Wśród 88 osób z chorobą reumatyczną, u 33 stwierdziliśmy przewlekłe zmiany w migdałkach podniebnych, częściowo w skojarzeniu z zębami karietycznymi. Ponadto u 13 ujawniono zębowe ogniska zakażenia. W sumie, ogniska zakażenia stwierdzono u 46 osób tj. w 52,3 proc. przypadków choroby reumatycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.