karim

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 310 Indeks rzeczowy — afrykańscy (z Czarnej Afryki) 152, 168, 190 tango maos, drobni kupcy Mulaci 168 Wangara 120, 121 — angielscy 39, 189, 275 — chińscy 269, 270 — francuscy 189, 222, 275 — indyjscy — chrześcijanie 198, 199 muzułmanie 199, 200, 201, 203, 213, 219, 241, 265, 270, 275, 277 — kastylijscy 113, 114, 143 — muzułmańscy z Afryki i Arabii 54, 110, 111, 198—201, 204, 205, 212—214, 217, 219, 224, 227, 236, 241—243, 253, 254, 262, 265, 266, 270, 272, 275, 286 karimi 200—202 — niderlandzcy 39, 151, 275 — niemieccy (górnoniemieccy) 39, 229, 231, 288 zob. także Hanzeaci...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Małowist, Marian 1976. Konkwistadorzy portugalscy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.