karnawałowicz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Karnawał królował w całej pełni. Każdy dworek, każde domostwo, choćby nim była stara rudera drewniana, słowem wszystkie miejsca nadające się do zamieszkania — przemieniano w salony, w których dniem i nocą przyjmowano gości, urządzano bankiety i bale. Taki napływ karnawałowiczów dobrze sprzyjał wszystkim artystycznym imprezom. Jak teraz Szymanowska, tak później zjeżdżali do Dubna artyści o sławie europejskiej: Liszt, Wieniawski, Kątski, Servais, Catalani...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil, Szenic, Stanisław 1960. Maria Szymanowska i jej czasy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.