karnawałowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powyższa teoria groteski znajduje plastyczne zastosowanie w twórczości Frugoniego. Wskazując na szeroki wachlarz tradycji literackiej, do której pisarz sie odwołuje (od Lucjana i Petroniusza po Queveda i Rabelais’go) badacz przeprowadza analizę świata poetyckiego jego dzieła. Uznaje za groteskową podstawową idee utworu: koncepcje karnawałowo poprzebieranego świata pogrążonego we śnie, świata irrealnego, hiperbolicznego. Cechy te uwydatniają sie tym bardziej, im bardziej naturalistyczne szczegóły są wprowadzone w metody opisu i charakterystyki oraz im bardziej rośnie plastyka przedstawienia obrazu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rytel, Jadwiga 1993. Studia z dziejów prozy staropolskiej, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.